Otevřete si běžný a spořicí účet online

+420

Pro dokončení žádosti budete potřebovat český občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu a e-mailovou adresu.

zpracovává se...

Vaše žádost se právě zpracovává, může to chvíli trvat. Mějte strpení, prosím.

Pojištění karty a osobních věcí

zpracovává se...

Vaše žádost se právě zpracovává, může to chvíli trvat. Mějte strpení, prosím.

Kontaktní údaje

Adresa trvalého pobytu (shodná s dokladem totožnosti)

Korespondenční adresa

Česká republika
zpracovává se...

Vaše žádost se právě zpracovává, může to chvíli trvat. Mějte strpení, prosím.

Tento údaj je povinný ze zákona

Jedná se o údaj, který musí Equa bank evidovat jako:

  • 1. Povinný údaj pro vykazování ekonomického sektoru podle ESA95 na základě § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
  • 2. Povinný údaj dle § 9, odst. 2 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Osobní údaje

/ vzor: 800101/0123
?
Jste daňovým rezidentem České republiky?
?
?
?
?
?
?
?
údaj vyžadovaný ČNB §
údaj vyžadovaný ČNB §
Jste politicky exponovaná osoba?
?
zpracovává se...

Vaše žádost se právě zpracovává, může to chvíli trvat. Mějte strpení, prosím.

Potvrzení a uzavření smlouvy

zpracovává se...

Vaše žádost se právě zpracovává, může to chvíli trvat. Mějte strpení, prosím.